בן גוריון

DAVID BEN GURION FLANKED BY MEMBERS OF HIS    PROVISIONAL GOVERNMENT READING THE DECLARATION OF      INDEPENDENCE & THE ESTABLISHED OF THE STATE OF ISRAEL.

טקס הכרזת העצמאות של מדינת ישראל במוזיאון תל אביב ברח' רוטשילד, תל אביב.     בצילום, ראש הממשלה דוד בן גוריון מקריא את מגילת העצמאות.

באדיבות: לע"מ. צילום: סרסל פרנק

הילד שאסף פרוטות כל שבוע לטובת השקל הציוני, מדוע אחר בן גוריון לעלות לארץ, התקרית הראשונה של בן גוריון עם ערבי א"י, בן גוריון ברווקיה של ירושלים.

הרצאה על דוד בן גוריון- מפלונסק לא"י. ההרצאה כוללת מצגת תמונות וסרטונים.