העליה הבלתי ליגאלית

הפגנות נגד הספר הלבן (צילומי המושבה האמריקאית)

הפגנות נגד הספר הלבן (צילומי המושבה האמריקאית)

מה עושה אשת נשיא אמריקה במחנה העקורים? מעפיל הצעיר ביותר שנרצח על האוניה, מה השוחד שניתן לחברי ועדה אנגלו- אמריקאית ע"י שליטי מדינות ערב? סיפורה הדרמטי של אונית אקסודוס.

סיפורה של העליה הבלתי ליגאלית ערב הקמת המדינה.

הרצאה בליווי מצגת תמונות וסרטונים