בדרך לה' אייר

P.M. DAVID BEN GURION ACCOMPANIED BY MR. ABBA EBAN ISRAEL AMBASSADOR TO THE U.S.A. VISITS PRESIDENT HARRY     TRUMAN DURING HIS VISIT TO THE STATES.

פגישת ראש הממשלה דוד בן גוריון עם נשיא ארה"ב הארי טרומן (משמאל), בארה"ב.         במרכז, שגריר ישראל אבא אבן.

הארי טרומן ובן גוריון. לע"מ

ההיסוסים האחרונים בדרך להחלטה להקים את המדינה, גולדה מאיר בשליחות אחרונה אצל המלך עבדאללה, לפני  הקמת המדינה, היהודי האלמוני שסייע להכרה במדינה היהודית. הארי טרומן והמלך כורש, סיפורן של הדמויות והדרמות השונות בדרך להחלטה על הקמת מדינת ישראל.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים שונים.