בעקבות הרצל בירושלים

THEODOR HERZL (FAR RIGHT) BESIDE THE MARKS-STERN  HOUSE IN JERUSALEM'S MAMILA NEIGHBORHOOD IN 1898.

תאודור הרצל בירושלים ליד בית מרכס - שטרן בממילא . שנת 1898

הרצל בממילא. באדיבות לע"מ

סיור בעקבות הרצל בירושלים; הביקור במלון ההיסטורי בו הרצל ישן, שער הכבוד היהודי אליו לא הוזמן הרצל, המקום בו התרחשה הפגישה המדינית הראשונה של התנועה הציונית בא"י, ירושלמים סקרנים פוקדים את חדרו של הרצל, הרצל בכותל במערבי. הרב הראשי שהזמין את הרצל לביתו בחשאי ועוד.

הסיור עובר במלון קמיניץ, קונסוליה הגרמנית ברחוב הנביאים, שכונת ממילא, כנסיית הגואל ומסתיים בכותל המערבי.