מני- השופט העברי הראשון

8.01.2015

מלכיאל מני (מקור: וויקפדיה)

סיפורה של משפחת מני הירושלמית מתחיל עם ר' אליהו בבגדד. ר' אליהו, מורה ומקובל מובהק, במהלך אמצע המאה ה-19 מחליט לעלות לא"י.אך בני משפחתו הניאוהו מלעלות, מה עוד שכלכלת ביתו הייתה תלויה בנכסי המשפחה. עם מות הוריו עלה לירושלים,תחת הבטחה של סיוע כלכלי מידי חברו ר' אליהו חיים וזאת יש לומר תחת התנאי שימשיך לעסוק בתורה.

ר' אליהו היה  בין הראשונים שעלו מבבל באותה תקופה. והיה בין הלומדים החשובים בישיבת בית אל. שמו אט אט התפרסם כמוקבל וחסיד. באחד הימים הותקף בקדחת ובעצת רופאיו עזב לחברון. בחברון הקים גרעין של בית מדרש תחת התמיכה החומרית של ר' אליהו חיים. במקום הקים ספריה שלימים תהיה מרכז תרבותי חשוב לחכמי ורבני חברון.

עם השנים ר' אליהו קיבל הכרה עד שיהיה ראש העדה הספרדית בחברון לצד משרת הרבנות. ר' אליהו הפעל רבות לצורך קימום הישוב היהודי בחברון, הוא שלח אגרות רבות לנדיבים שונים בעולם לצורך הישוב בחברון. בימי קיץ ועליה לרגל- ימים בהם יש מספר רב של עולי רגל, ביתו שימש כאכסניה לכל הפונים אליו. בין לבין התעסק בגאולת הארץ וקנה שדות וכרמים בכפי תורמים, כנכסי הקדש לטובת הקהילה. בנו של ר' אליהו יצחק מלכיאל מני- תחת חסות אביו למד באוהלה של תורה בליווי מורים פרטיים ששכר אביו לצורך כך. ובכ"ז בשנת תרמ"ב והוא בו 21 חשקה נפשו להשתלם בלימודי חול, וזאת בהשראת ספרי השכלה שונים שעברו בחשאי בין בני הנוער.

אצל מלכיאל גמל הרעיון לחקור את העם שבקרבו הוא יושב ולהבין את יסודות השפה הערבית. וכך החל להתרועע עם המשכילים והמתקדמים שבחברה הערבית בעיר חברון. אט אט התמסר ללמוד תורת האיסלם, בין ידידיו ומוריו היו הקאדי והמופתי במקום ואף שתפוהו בשיחותיהם ובוויכוחיהם בעניני דת ומשפט. לאחר זמן החל לחדור אל החלק המשפטי של תורת האיסלם הכולל בין השאר דיני קנסות, אישות וכו' ולאחר שנים של לימוד המנהגים של השבטים השונים בחברה הערבית הוכנס מטעם הפחה הירושלמי כמועמד לשופט מחוז. יש לציין כי השופטים באותה תקופה נבחרו ע"י ע"פ רשימה שהממשלה הייתה מפרסמת, ונבחרו בצורה דמוקרטית. מלכיאל זכה ברוב קולות. זאת הייתה הפעם הראשונה בתולדות הישוב העברי בארץ תחת השלטון העותומני שיהודי זכה להימנות בין השופטים. לאחר זמן שימש כיועץ משפטי, כלכלי ומדיני של מספר עדות נוצריות, שימש כעורך דין  של חברת כי"ח (כל ישראל חברים) ובנקים שונים.

כבא כוחו של חברת כי"ח היה אלברט ענתבי, מנהל החברה, שולח את מני לקדם את פני המושל החדש של המחוז (מותצריף) כמקובל באותה תקופה  ולעמוד על טיבו- כלומר כיצד עיכל  את הדורון ששלח אליו. ענתבי היה נוהג לשלוח  לכל מושל מחוז חדש  שבא לירושלים  רהטים מתוצרת  בית הספר למלאכה  של כי"ח. הפטריארכיה היונית  האורתודוכסית הייתה מעמידה לרשותו של המושל עגלה רתומה לשני סוסים וכך היו ענתבי והפטריארכיה היונית  אורתודוכסית אוחזים ב"ציציותיו של המושל ו"לשים" אותו כרצונם. עם כבוש הארץ בידי הבריטים נבחר לחבר השופטים בבית המשפט העליון בירושלים. מספר שנים היה היועץ של הרבנות הראשית  בתל אביב ויפו בכל הנוגע לעניני אישות.

מלכיאל היה נחשב כדמות מכובדת ומוערכת בירושלים. מספר יעקב יהושע כילד:

"הוא היה דומה במראהו לאחד האמוראים או התנאים אשר רכבו על חמוריהם הלוך וחזור מסורא לפומבדיתא ובעקבותיו תלמידים השומעים תורה מפיו. ואכן לפעמים בשובו בשעות הערב לביתו מבית המשפט רכוב על חמורו, היו כמה מידידיו צועדים עמו יחדיו ומשוחחים בניחותא.."

לימים בתו הבכירה של מלכיאל, מזל, נישאה לד"ר אלברט מוצרי, עורך השבועון ישראל בקהיר. ביום חתונתה שלח מושל המחוז את התזמורת הצבאית  כדי להנעים את לבם של האורחים שהתכנסו בגן החוילה. הגב' מזל מוצרי אישרה כי התזמורת הצבאית  אמנם השמיעה את מיטב נגינותיה חתונתה אם גם מספר הנפל וינים שאביה שם ביד המנצח וחבריו היה רב.

(מתוך: מ.ד גאון, יהודי המזרח בארץ ישראל. יהושע יעקב, ילדות בירושלים הישנה)

תגיות: