אודות טל

ד"ר טל חניה, בוגר האוניברסיטה העברית בחוג להיסטוריה של עם ישראל ומורה דרך החל משנת 2002. טל מתמחה בסיורים  העוסקים בקהילות יהודיות בירושלים ובפעילות הציונית.

סיור בשוק מחנה יהודה

סיור עדות ונגינות בעתיקה

 בנוסף, טל מרצה במסגרות אקדמיות ואחרות  בנושאים הקשורים להיסטוריה החברתית של ירושלים ותקופת המעבר שבין היישוב הישן ליישוב החדש.