אהבות אסורות בימי המנדט

ירושלים בימי המנדט

סיפורים על פרשיות אהבה בין בנות הישוב היהודי, ממשפחות שונות  ומפורסמות בירושלים ומחוצה לה, לקצינים בריטים בכירים בתוך תקופת האיבה הגדולה של הישוב היהודי כלפי הבריטים במהלך ימי המנדט. סיפורים על מתח משפחתי- לאומי ועלילה רומנטית גדולה.

הרצאה מלווה במצגת תמונות