המערכה על ירושלים

הפיצוץ ברח' בן יהודה

המערכה על ירושלים וסביבתה מימי ערב הקמת המדינה ועד מלחמת ששת הימים, דרך פעולות המחתרות, פתיחת מלחמת העצמאות במרכז ממילא, המצור על הרובע היהודי והר הצופים, סיפורה של שיירת ל"ה, המערכה על הדרך לירושלים, הקרבות על השכונות ביניהם הקרב על סן סימון, אסון שיירת הדסה, סיפורה של היחידה הסודית ששמרה על הר צופים ערב ששת הימים, והמערכה על שחרור ירושלים. ב1967.

ההרצאות מלוות במצגת תמונות וסרטונים