גורלו של הרובע היהודי במלחמת העצמאות וההשלכות הציבוריות

משה רוסנק, מפקד ההגנה ברובע חותם על הסכם כניעת הרובע. צילום: ג'ון פיליפיס

נושא נפילת הרובע היהודי, הינו אחד מהנושאים הטעונים ביותר בזיכרון הלאומי של מלחמת העצמאות.

בקרב רבים בעם ובהנהגה הייתה תחושה והבנה שהמערכה על הרובע היא לא רק מערכה צבאית כ"א סמלית וע"כ נפילת הרובע הינה בגדר פגיעה קשה במורל העם היהודי.

וע"כ עיני רבים תלו תקווה בכושר העמידה של לוחמי ותושבי הרובע. לאורך חמישה חודשים וחצי של מצור  ועמידה איתנה ועיקשת של לוחמי הרובע, הרובע נפל לידי הלגיון הירדני.

בהרצאה נסקור את ההתלבטויות והתהליכים בדרך לחתימת הסכם הכניעה , ועדת החקירה שהוקמה בשל  הכניעה, וכיצד הכניעה התקבלה בחברה הישראלית באותה תקופה ובשנים שלאחר מכן