המאבק על הכותל

Courtesy of the Government Press Office. Photographer: Matson Eric

Courtesy of the Government Press Office. Photographer: Matson Eric

ממתי נאסר על יהודים להביא ספרי תורה תורה לכותל? סיפורה של פלוגת הכותל, עדויות אישיות מיומנו של הרב אורנשטיין, רבה של הכותל המערבי בימי במאבק, ועדת הכותל.

על זה ועוד בהרצאה על על המאבק על הכותל בימי המנדט.. הרצאה בליווי מצגת תמונות וסרטונים