המסתערבים הראשונים

סמל הפלמ"ח

המסתערב הראשון שנכנס למסגד אל אקצא בימי שישי בימי המנדט,  שיטות ריגול מקוריות בימי הפלמ"ח. על זה ועוד בהרצאה ייחודית על המסתערבים הראשונים ערב הקמת המדינה, אשר הניחו את היסודות לעבודת השב"כ. ההרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטון