המערכה על גוש עציון בתש"ח

גוש עציון

סיפורו של אחד מהישובים היהודים המבודדים בא"י והמשמעותיים ביותר לביטחונה של ירושלים במהלך מלחמת העצמאות; עם פרוץ המלחמה ישובי הגוש היו נתינים במצור ערבי ממושך, מה שהביא לכך שתושבי הגוש חיו במתח משיירה לשיירה. סיפורם הדרמטי והטראגי של הנסיונות השונים לספק תחמושת ומזון לאנשי הגוש, ביניהם 'שיירת ל"ה' 'שיירת העשרה'  רשם דף חדש של גבורה במערכות ישראל . סיפור פינוי הילדים והנשים במהלך המלחמה, ועמידתם וגבורתם של לוחמי הגוש עד היום האחרון לעמידתו של הגוש, נפילתו והטבח הנורא בלוחמיו סמוך למועד הקמת מדינת ישראל.

הרצאה מלווה במצגת תמונות ומסמכים שונים