המצור בירושלים בתש"ח

חלוקת מים בירושלים בזמן המצור

סיפורם של תושביה היהודים של ירושלים, על מאה אלף תושביה, בימי המצור על העיר בתש"ח; חלוקת המים, המחסור במזון ובדלק, ההפצצות, התגייסות המון העם ביניהם: רבנים, משוררים, ילדים , נערים ועוד. ההתמודדות והלכידות עד להסרת המצור עם פתיחת דרך בורמה. הסיפור המלא במצגת תמונות עם סרטונים.