המרד הגדול

סיפורו של המרד הגדול בירושלים ערב חורבן בית שני לאור מקורות היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים.

המניעים, הדמויות והתהליכים מפרוץ המרד ועד לחורבן המקדש.

הרצאה חוייתית מלווה במצגת תמונות