המרד הגדול

צילום: גידי אבינערי. באדיבות החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי

סיפורו של המרד הגדול בירושלים ערב חורבן בית שני לאור מקורות היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים.

המניעים, הדמויות והתהליכים מפרוץ המרד ועד לחורבן המקדש.

הרצאה חוייתית מלווה במצגת תמונות