העליה הבלתי ליגאלית

הפגנות נגד הספר הלבן (צילומי המושבה האמריקאית)

מה עושה אשת נשיא אמריקה במחנה העקורים? מעפיל הצעיר ביותר שנרצח על האוניה, מה השוחד שניתן לחברי ועדה אנגלו- אמריקאית ע"י שליטי מדינות ערב? סיפורה הדרמטי של אונית אקסודוס.

סיפורה של העליה הבלתי ליגאלית ערב הקמת המדינה.

הרצאה בליווי מצגת תמונות וסרטונים