הפוליטיקה הירושלמית החדשה

ועד הצירים (מקור: וויקפדיה)

ועד יהודי אשכנז מול ועד קהילת ירושלים, שר החוץ יהודי ראשון בירושלים, נסיונות התנקשות בבתי כנסת, רצח דה האן, מלך האשמי אחד ושלוש משלחות יהודיות, תקציבים לישיבות ורפורמות חינוך בחינוך החרדי בשנות העשרים, זכויות בחירה לנשים.

סיפורה של הפוליטיקה של הישוב היהודי לאחר מלחמת העולם הראשונה עם הגעת ועד הצירים ותחילתה של ההנהגה ציונית בישוב היהודי.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים