הקומונה הירושלמית

סיפורם של עולי העליה השניה לירושלים; קבלת הפנים לרחל בן צבי בשכונת הבוכרים, בן גוריון ויצחק בן צבי בבתי קפה ערבים עד שעות הלילה המאוחרות, שביתת הפועלים שלא צלחה, המוסקוביה והרווקיה של ירושלים, נישואי תערובת של ספרדים ומהפכניות מרוסיה, באיזו שכונה מחליטים להתגורר צעירי העליה השניה?

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים