הר הבית ומבנה בית המקדש השני

הרצאה מרתקת על מבנה המקדש השני, העזרות והשטח המקודש בהר הבית  תוך כדי השוואה לשטח הר הבית היום, ע"פ ממצאים ארכיאולוגיים ומקורות שונים.

ההרצאה תכלול סקירה על השינויים הפיזיים שמקומות מסוימים בר הבית עברו, בהתייחסות למיקום המקדש, בליווי תמונות וציורים שונים הממחישים את המבנים השונים וההבדלים בהר הבית בין אז והיום.