טו' בשבט של ציונות

בן גוריון נוטע עץ

סיפורו של חג האילנות- מימי המקדש ועד הפיכתו לחג הנטיעות עם העשייה הציונית; היהודי החקלאי הראשון, היום המיוחד בו הוקם קק"ל, הנטיעות של חברי הכנסת ביום חנוכת הכנסת, הקשר בין מגיני ירושלים לטו' בשבט.
סיפורו של חג טו' בשבט דרך סיפורה של התנעה ציונית
הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים