יקים בירושלים

גרשום שלום (צילום: אריך בראואר)

סיפורם של ראשוני העולים מגרמניה בראשית שנות העשרים ובעלייה החמישית בירושלים; סיפורו האישי של גרשום שלום, 'פליטי היטלר' ובני העליה השניה , יוצאי גרמניה והאוניברסיטה העברית, שכונת היקים בירושלים.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים