ירושלים- הדרך לבירה

בן גוריון - ירושלים

איזו עיר הייתה אמורה להיות עיר הבירה של המדינה היהודית? מי התעקש למסור את העיר העתיקה בחזרה לאו"ם? כיצד 'שוחדו' מדינות שונות ערב ההצבעה על חלוקת ארץ ישראל? מה היה קורה אילו בוטלו חוקי הספר הלבן? המוסד הממשלתי הראשון בירושלים ועוד.
סיפורה של המערכה המדינית על גורלה של ירושלים- המאמצים, והאנקדוטות המשעשעות באו"ם בדרך להקמת מדינת ישראל ולהכרזת ירושלים כעיר בירה, מתוך מסמכים נדירים, ספרי זכרונות שונים ביניהם: אבא אבן, משה שרת ועוד..
הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים שונים.