ירושלים-המערכה המדינית

ההצבעה בכ"ט נובמבר באו"ם

האמצעים 'המקורים' לשכנוע נציגים באו"ם ערב ההחלטה בכ"ט נובמבר, על מי בן גוריון אסר להעיד בועדת אנגלו- אמריקאית? חברי ילדות מגויסים לטובת הקמת המדינה-סיפורה של הדרך המדינית לריבונות בא"י ובליבה ירושלים דרך ספרי זכרונות שונים של הדמויות שהובילו את המערכה המדינית בעולם: אבא אבן, אליהו אילת, משה שרת ועוד.

ההרצאה בליווי מצגת תמונות וסרטונים