ירושלים- סיפור של עם

העיר העתיקה

הקשר בין דוד המלך למשה דיין, משה רבנו וחיים ויצמן בהר נבו, שבועת 'אם אשכך ירושלים'  בשיירות תש"ח,  מהלגיון הרומי בהר הבית ועד הלגיון הירדני , מגורשי ספרד  נפגשים יהודי אשכנז בירושלים, הישוב הישן מול הישוב החדש, המערכה על ירושלים ערב הקמת המדינה.

קורס ייחודי המספר את סיפורה היהודי של ירושלים, מימי דוד המלך ועד מלחמת ששת הימים

הקורס בליווי מצגת תמונות וסרטונים.