מהחשמונאים ועד הצנחנים

חומות ירושלים

סיפור כיבוש ירושלים וטהור המקדש ע"י החשמונאים, והדי מעשי הגבורה החשמונאית בראשית ימיה של התנועה הציונית; הרצל, אליעזר בן יהודה, הלוחמים העברים הראשונים עם העליה לא"י, ימי תש"ח דרך פריצת שער ציון והשראת הסיפור החשמונאי על משחררי ירושלים בששת הימים.
הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים