משפחת וינגרטן

בית משפחת וינגרטן

האשכנזי  הראשון שהגיע לירושלים, האוטובוס הראשון שנכנס לרובע, היהודי היחיד שירד לכותל המערבי עם פרוץ מלחמת העצמאות, הטלפון היחיד ברובע בשרות מכירת קניית בצלים, החנוכיה ששרדה את מלחמת העצמאות האחיות שנלקחו לשבי.

סיפורה של משפחת וינגרטן, אחת המשפחות הכי וותיקות בירושלים, סיפורה של משפחה – סיפורה של הקהילה היהודית בתוככי החומות.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים