מתש"ח ועד ששת הימים

באדיבות ארכיון צה"ל. במחנה. צילום: מיקי אסטל

ב1 -18-6160

הדרך להכרזה על הקמת מדינה יהודית, סיפורו של ההרוג הראשון במלחמת העצמאות, פיגועי התופת בלב העיר, מצור בתוך מצור בירושלים, נס ימי ההפוגה, תשע עשרה שנה של תורנים משוגעים והמערכה על איחוד ירושלים.

קורס ייחודי המספר את סיפורה של ירושלים מימי תש"ח ועד החזרה לעיר העתיקה לאחר ששת הימים

הקורס בליווי מצגת תמונות וסרטונים