סיפורים ומבנים בירושלים

בית החולים האיטלקי

בית החולים האיטלקי בשרות הפלמ"ח, מה הקשר בין בניין הדואר המרכזי להקמת המדינה? בניין העמודים בשירות השיירות לירושלים, הארמון שהשכין שלום  בין קציני תש"ח עם סיום מלחמת ששת הימים, על זה ועוד  בהרצאה ייחודית על מבנים בירושלים והסיפורים ואנקדוטות השזורים באותם מבנים בהווי הירושלמי.

הרצאה בליווי מצגת תמונות וסרטון