סמלים, ציונות וחורבן המקדש

שער יפו, חנוכה תשע"ג

הקשר בין הספר הלבן לטיטוס, סמל מדינת ישראל ברקע חורבן בית שני, סגירת המעגל של יהודי רומא בכ"ט נובמבר, חוויות אליעזר בן יהודה בשער טיטוס, ספר הלבן ו'איליה קפיטולינה'

סיפורה של העשייה הציונית על רקע זיכרון חורבן המקדש השני.

הרצאה מלווה במצגת תמונות