קדושה ופוליטיקה

צילום: טל חניה

פתיחת מנהרות הכותל ב1996, קופטים ואתיופים בכנסיית הקבר, ארכיאולוגיה, דת ופוליטיקה בהר הבית, הבעלות על חדר הסעודה האחרונה בהר ציון, על זה ועוד בהרצאה על דתות ופוליטיקה באתרים שונים ורגישים בירושלים, בליווי תמונות ומקורות משפטיים שונים