שכונות בירושלים בתש"ח

לוחמים בקטמון

היכן הוחבא סליק בשכונת שערי חסד? כיצד ניצלה שכונת מקור חיים ממצור ממושך? כיצד סופק מזון לתושבי תלפיות?

הרצאה על המערכה על השכונות בירושלים בימי מלחמת העצמאות, בליווי מצגת תמונות וסרטונים