תקופת בית שני בי-ם

הרצאה המספרת את סיפורה של תקופה שניצניה החלו עם הקמת כורש , הקמת המזבח ובנין בית המקדש ע"י כמה אלפים בודדים שחוזרים מבבל. עזרא ונחמיה שמשקמים את מצבו הפיזי של העיר ומצבו הרוחני של העם, השבת הריבונות היהודית ותקופת הפריחה בי-ם עם שלטון חשמונאים, שלטון הרומאים והמלכתו של הורדוס כמושל יהודה ובנין המקדש מחדש. שלטון הנציבים וההידרדרות המוסרית החברתית ופוליטית ביהודה עד חורבן בית שני בליווי מצגת עם תמונות של ממצאים ארכיאולוגים ומקורות שונים המשקפים את התקופה