הנגב המערבי בתש"ח

אנדרטת חללי נירים

הטנקים שנעצרו בפני המוקשים שלא היו, חיי משק מתחת הקרקע המופגזת, השלט האחרון ששרד את ההפגזה בנירים, סיפורו של מגדל המים בבארות יצחק, על זה ועוד בסיור בישובי הנגב המערבי בליווי סיפורים זכרונות מימי ערב הקמת המדינה, הלחימה בתש"ח ועד ימינו. הסיור כולל כניסה למוזיאון המים והביטחון בנירים, מוזיאון מעוז מול עזה בקיבוץ סעד, בית הביטחון בבארי, אנדרטת חץ שחור ועוד.