בעקבות חינוך ואנשי חינוך בירושלים

בית ספר למל

 סיור  במרכז העיר המגולל את סיפורם האישי של משכילים ירושלמים וסיפורו של החינוך המודרני בקהילה הירושלמית החל מאמצע המאה ה-19 ועד ערב מלחמת העולם הראשונה. בין האתרים והנושאים בהם יעסוק הסיור:

בית ספר כי"ח– מעורבות חברת אליאנס בירושלים, הוראת השפיה העברית, אשכנזים וספרדים והשכלה דרך סיפורו האישי של דוד ילין, חינוך יהודי- ערבי משותף ועוד. רחוב אופלטקה ובית ספר דורש ציון– סיפורו האישי של יצחק אופלטקה, הקמת בית ספר דורש ציון וגלגוליו השונים כראי לשינויים באופייה החברתי-תרבותי של ירושלים. בית ספר למל– סיפורו של  המוסד שמזוהה עם בית הספר המודרני הראשון בירושלים, סיפורם האישי של אפרים רייס כהן וישעיה פרס , מלחמת השפות, קונפליקטים בין משכילים ירושלמים ועוד. בית דוד ילין– סיפורו האישי של ילין כמשכיל ואיש חינוך ירושלמי, הבנת מיקום בית מגוריו ועוד.