חכמים בגליל

בית כנסת חמת טבריה

סיור באתרים שונים בגליל, השוזרים בתוכם את סיפורם של חכמי ישראל ותולדות העם היהודי בימי המשנה והתלמוד; ביקור בבית המרחץ בטבריה- בו ישבו ופילפלו בדברי תורה ר' יוחנן וריש לקיש, מרחצאות חמת גדר אליו נהג להגיע רבי יהודה הנשיא ואף התיר להגיע אליהם בשבת, ביקור בבית הכנסת בחמת טבריה  בו בו דרש ר' מאיר עד מאוחר בערב שבת, סיפורו של בית הכנסת שהוקם לכבודם של  באי המרחצאות, מקום מושבו של הסנהדרין בבית שערים, אורוות סוסים של רבי יהודה הנשיא סמוך לחצרו של אלכסנדר זייד ועוד.

הסיור יכלול כניסה לאתרים שונים ביניהם: בית שערים, ציפורי, עתיקות טבריה וחמת טובריה, חמת גדר ועוד.