משפחת יהושע

שכונת עזרת ישראל

סיפורה של משפחת יהושע בירושלים: הרבנים, הסיפורים על נישואי תערובות במשפחה: ספרדים עם מרוקאיות, אשכנזים עם ספרדיות, ראשון הרוקחים בירושלים, הסבתא שפיזמה רומנסות ספרדיות, אותה ביקר א.ב יהושע בילדותו, סיפור ילדותו של יעקב יהושע ועוד.

ביקור בשכונות שונות בירושלים בעקבות סיפורה של המשפחה