שכונת מחנה יהודה

שכונת מחנה יהודה

סיור ייחודי בעקבות בתי כנסת שונים באחת מהשכנות הכי צבעוניות בירושלים- שכונת מחנה יהודה, פסיפס של עדות ומנהגים בשכונה ירושלמית אחת; בית כנסת לצעירי בני העדה החלבית, בית כנסת המרוקאי בו התפלל קונסול העדה המרוקאית בירושלים, בית כנסת לעדת הבבלים, סיפורו של הרב סבתו והרב מרדכי אליהו בימי הסליחות, מקום ישיבת פורת יוסף לאחר מלחמת העצמאות, סיפורו של ר' עובדיה יוסף בצעירותו ורבו ראש ישיבת פורת יוסף- עזרא עטייה ערב הקמת המדינה.

תפילתו המיוחדת של המקובל הבבלי הרב יהודה פתייה, ביקור בבית הכנסת מנחת יהודה לעדת הבבליים ועוד.