סיור בהר ציון

הקרון ע"ג הרכבל בדרך להר ציון, מימי תש"ח

הר ציון, המקום במקום בו לראשונה התגבשה קהילה יהודית לאחר חורבן בית שני, נתחקה אחר בית הכנסת של אותה קהילה, במקום שיותר מאוחר יזוהה כקבר דוד המלך, נספר את סיפור הסכסוך בין יהודים והנוצרים על בעלות המקום ואיך הסיפור השפיע על יהודי איטליה בדרכם לא"י. נספר את סיפור כיבוש ההר במלחמת תש"ח והרכבל שהוביל אספקה להר בשעות הלילה. נעלה לגג קבר דוד – מצפה הבית, המקום ממנו העם היהודי קיים את מצוות הראיה  בימי הרגלים עד מלחמת ששת הימים, נבקר באתר הזיכרון לשואה הראשון שהוקם בארץ. נבקר במוזיאון האומנות ע"ש  האומן ותושב המקום בעבר דוד פלומבו, נתרשם מיצירות אומנות של אחד מהאומנים המוכרים ביותר עם הקמת המדינה ונשמע את סיפור מותו , סיפור בעל הדים ציבוריים שמלווים את החברה  הישראלית עד היום.