מהרמב"ן ועד הגר"א

צילום: טל חניה

מסע בעקבות הישוב היהודי שבין החומות. החל מעליית הרמב"ן והתפתחות הקהילה היהודית בימי הביניים, סיפור התפצלותה של הקהילה לעדה הספרדית וחצר האשכנזים. עלית רבי יהודה חסיד  ו"העלמות"  הקהילה האשכנזית עד לחידושה ע"י תלמידי הגר"א. סוגי העדות השונות בקהילה היהודית ומערכת היחסים ביניהם, מי עמד בהנהגה של הקהילה היהודית ועד מתי? בתי הכנסת ומוסדות לימוד וחסד שפעלו הרובע  שפעלו ברובע עד לנפילתו בתש"ח.