בזכות ר' אברהם הספרדי..

29.07.2012

מקום ארבעת בתי הכנסת הספרדי שברובע היהודי היה המרכז הרוחני-פוליטי של יהודי העיר העתיקה בכלל והספרדי בפרט, במשך מאות שנים. בתחילת המאה ה-19 מצב בתי הכנסת היה בכי רע והיה קרוב להתמוטטות. בנוסף לכך, מתפלליו סבלו מהריחות שנדפו מבית המטבחיים הערבי שהיה בסמוך.

על מצב ארבעת בתי הכנסת מספר יוסף שוורץ: "בתי התפילה נטו לנפול ובימי הגשם אי אפשר היה להשתמש בהם כי היו מכוסים קרשים עתיקים ורטובים. מטעם השלטון המקומי אסור היה לבנותם מחדש ולתקנם"

בעקבות כך, אחד ממנהיגי העדה הספרדית "החכם השלם אברהם בכ"ר (בן כבוד הרב) אברהם" התגייס לטובת העניין ובזכות קשריו עם ראשי השלטון הצליח להשיג רישיון לשיפוץ בתי הכנסת. כמו כן, הצליח להרחיק את בית המטבחיים ואף הצליח לקבל אישור לבנות את הבית שעל קבר רחל (בסיוע משה מונטיפיורי)..

ר' אברהם ניצל את קשריו עם השלטון לא רק טובת הקהילה היהודית:

מספרים עליו שפעם בצאתו מבית הכנסת בהשכמת הבוקר ובעברו על יד חומת העיר ראה קבוצת חיילים עומדת לתלות צעיר ערבי שנדון באשמת  עבירה. לאחר בירור נודע לו שלא באשמת רצח הוצא הצעיר לתלייה, אלא מפני התערבותו בריב שבין מצדדי השליט איברהים פשה ומתנגדיהם, ר' אברהם אשר היה מיודד עם מושל העיר וידע שעל ידי בקשיש אפשר יהיה להציל את חייו של צעיר זה, הצליח להשיג מהמושל אישור להחליף את עונש המיתה בעונש גלות ועבודת פרך וכך היה.

לאחר זמן הייתה מחלוקת בתוך העדה הספרדית בין תומכי הראשל"צ יהודה נבון שביניהם היה הרב אברהם, ומתנגדיו. כשהודח הרב נבון מתפקידו כראשל"צ, הלשינו מלשינים על ר' אברהם, ובפקודת הממשלה נשלח למאסר בעכו כשהוא אסור בשלשלאות של ברזל. כשהגיע לכלא ונמסר לידי מנהל בית הסוהר.  הביט זה בפניו ונרתע לאחוריו, כרע ברך לפני האסיר היהודי, חיבקהו נישקהו ואמר בפניו:

"אב הרחמן! פודני ומצילני ממות!" היה זה אותו צעיר הערבי שר' אברהם הצילו מתליה בירושלים.

מנהל בית הסוהר כתב מכתב לחכם באשי בירושלים בו בקש ממנו לרחם על הפקיד היהודי "המתאבק עם המוות במאסרו והתולעים כבר אכלו את בשרו" ומוסיף "והרי היהודים רחמנים בני רחמנים הם וסולחים איש לרעהו, ולכן מוטב שישתדלו בקושטא לשחרר את היהודי הכלוא על לא עוול בכפי"ו.

לאחר מאמצים של הרבנות הראשית בקושטא שוחרר ר' אברהם אך נגזר עליו לשבת בטבריה עד שהורשה לחזור אח"כ לעירו ירושלים. בה נפטר ביום כ"ד אדר תרט"ו, 1855

(מתוך:  הראשונים לציון, אברהם אלמליח. תבואות הארץ, יוסף שוורץ)

תגיות: ,