בית כנסת הרמב"ן ומסגד אל עומרייה בלב הרובע היהודי

24.05.2012

בלב ברובע היהודי, סמוך לבית כנסת הרמב"ן והחורבה עומד מסגד קדום אשר אינו פעיל כיום.

והשאלה שנשאלת היא,  כיצד  נבנה מסגד סמוך כל-כך לבית הכנסת בלב ליבו של הרובע היהודי?

 ב- 1488 מגיע לים ר' עובדיה מברטנורא וכותב את הסיפור הבא, שישפוך אור על התעלומה: "ובחצר ביה"כ קרוב מאוד יש במה ומוסקיטה לישמעאלים. כי בתחילה היה הבית ההוא של יהודי אחד ומפני קטטה ומחלוקת שהיו לו עם היהודים נעשה ישמעאל, ובראות אמו כי בנה המיר את דתו על כל הכעסים שהכעיסוהו היהודים, עמדה והקדישה את ביתה אשר בחצר בית הכנסת לבית תרפות של ישמעאלים לעשות בו מוסקיטה להנקם מן היהודים" (אגרות רע"ב).

בשנים הבאות קרבת המסגד לבית הכנסת תביא לטענות בלתי פוסקות ע"י המוסלומים כי בית הכנסת הינו חלק משטח המסגד, אך לרוב הטענות נדחו בבית המשפט

רק בסוף המאה ה-16בית הרמב"ן יסגר בשל טענה חדשה:  היהודים מפריעים בתפילתם הקולנית למתפללי המסגד הסמוך. עם סגירת מקום התפילה והפקעתו מידי היהודים, המקום היה בשימוש של בית חרושת לטחינת צימוקים  ושימושים שונים. רק לאחר מלחמת ששת הימים חודשה התפילה במקום

תגיות: , ,