אליעזר בן יהודה בפריז

15.09.2018

20171128_143556

אליעזר בן יהודה בפריז.

לפני עלייתו לא"י השתקע בן יהודה בפריז בדירת גג עלובה ברובע החמישי, ברחוב Rue De L'ecole De Medecine. כוונתו הייתה להתקבל ללימודי רפואה לפני עלייתו לארץ.

בפריז  החלה להתגבש תפיסתו המדינית. אט אט התגבשה הכרתו הלאומית בדבר תחיית ישראל בארצו. אז הבין כי היהודים אינם אנשים בעלי אמונה דתית בלבד אלא לאום לכל דבר. את המאמר הראשון (!) בעברית שלח בהיסוס רב לעורך עיתון המגיד בשנת 1879. אך לא קיבל תשובה, כפי שכתב בזיכרונותיו:

"בינתיים עברו שבועות אחדים ובמ"המגיד" אין קול ואין קשב ממאמרי"

לאחר מכן שלח את הכתבה לעורך עיתון "השחר", פרץ סמולנסקין, וקיבל תשובה חיובית . באותו מאמר ("שאלה נכבדה") התפלמס עם הקומוניסטים, עבורם המציא מונח חדש בעברית: 'בעלי השתפות'. באותה שנה יצר גם את המונח מילון ל'ספר מילים'.
אל מול טענת הקומוניסיטים בדבר התבוללות העמים והלשונות, רגש האחווה בין בני אדם והפלת המחיצות הלאומיות טען בן יהודה לטבעיות של הזהות הלאומית שיש בכל עם- טבע אשר, לטענתו, לעולם לא ישתנה:

"הנוכל צוות לטבע כי תשנה? התהפך כל הארץ לבקעה אחת? התוציא ארץ הצפון עצי תמר? וכל עוד לא תעשינה הנפלאות האלה גם האדם אשר יד הטבע תמשול בו זרוע כוחה, גם האדם לא יחדל מהפלג לעמים ולאומים שונים בתכונות רוחיהם, בכישרונותיהם, בנטיותיהם וכו' וכו'"

הפקלוטה לרפואה, אוניברסיטת פריז.

פריז, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת סורבון, נובמבר 2017.