גולגולת של מת בירושלים

31.10.2012

במהלך המאה ה-19 הוקמה בארה"ב אגודה יהודית בשם בני ברית שחרתה על דגלה "גאולת היהודים משעבודם הכלכלי והרוחני". לאגודה הייתה שלוחה בירושלים שנקראה לשכת ירושלים של המסדר בני ברית. הלשכה פעלה בתחומים שונים בישוב היהודי כמו מאבק בגזרות התורכים נגד עליית יהודים, איסור העברת נכסים על שמות יהודים, ניסיונות איחוד בין העדה האשכנזית לעדה הספרדית, עידוד התיישבות , פרודוקטיביות, ועוד. בנוסף, הלשכה הניחה את היסודות להתפתחות התרבות העברית והלאומית ביישוב היהודי בירושלים. מבין פעולותיה השונות, הפעולה היותר מוכרת והיסטורית הייתה הקמת בית ספרים. בשנת1982 במלאת 400 שנה לגירוש יהודי ספרד ולגילוי אמריקה הניחה לשכת האגודה בירושלים לזכר אותם שני מאורעות היסטוריים את היסודות למה שמכונה היום בית הספרים הלאומי אשר נקרא מדרש אברבנאל על שם יצחק אברבנאל שיצא בראש גולים מספרד. בית הספרים נעשה מרכז תרבותי שבו הרצו בין ארונות הספרים מדי פעם חכמי ירושלים ואורחים תיירים בפני חוגי אינטלקטואלים על נושאים יהודיים וכלליים.

מעל לכל פעולותיה החשובות של הלשכה התנוסס סמלה של האגודה… גולגולת של מת.

אגדות ושמועות אפופות מסתורין נוצרו סביב הסמל מעורר האימה אצל הירושלמים, ביניהן אחת שטענה כי בלשכה ישנה גולגולת של מת, שהכל מחוייבים להישמע לפקודותיה. ושמועה זו ניזונה מכך שידוע היה כי כל החלטה של האספה הכללית חובה מוחלטת היא על כל חברי הקהילה. מספרים עוד כי הרב יעקב מאיר מי ששימש כראשל"צ לאחר מלחמת העולם הראשונה, היה חבר פעיל בלשכה אך לא לאורך זמן. אביו ששמע על הסמל המייצג את הלשכה דרש מבנו לעזוב לאלתר את האגודה. לא הועילו כל הסברי הבן על פעולותיה החיוביות לטובת הישוב היהודי להן היה שותף. אביו היה תקיף בדרישתו ובנו נענה לה..

(מתוך: מאה שנה בירושלים, ישעיהו פרס. מזיכרונות איש ירושלים, אפרים כהן-רייס. בין מסורת להווי, יעקב יהושוע)

תגיות: , ,