משפחת יהושע

31.03.2014

בין רבני ירושלים שצאצאיהם יותר מוכרים מהרבנים עצמם נמנה הרב גבריאל שבתאי- יהושוע ובנו הרב חנניה.

הרב גבריאל שימש כחבר בית דין וגבאי של מספר מוסדות צדקה. לפני הגעתו לירושלים, הרב שימש בכהונה בסלוניקי, לאחר שמתו עליו שתי נשים  נשא אשה נוספת. הרב גבריאל העריך אותה על כך שנאותה להינשא לו לאחר שמתו עליו שתי נשיו ופינק אותה בכל מה שאפשר. אחרי הטרגדיה הנוראה של מיתתן של שתי נשיו בעבר, כסגולה לאריכות ימים שחטו פרה ביום חתונתם ואת הכלה הכניסו לחדר לא דרך הדלת אלא מבעד החלון.

הרבנית הייתה מוכרת בימין משה כמי שמוקירה ומפנקת את רבני השכונה. בביתם ,באחד  החדרים הייתה ישיבה בה התכנסו לעתים מזומנות רבנים מתושבי השכונה. הרבנית היית המכבדת אותם בספלי קפה ובדברי מתיקה. גם לאחר שנתאלמנה זכרו לה הרבנים עוד שנים רבות את חסד נעוריה, ניגשו אליה ודרשו בשלומה.

הרב חזקיה שבתאי, אחיו של הרב גבריאל היה אב בית דין בירושלים, שמשמעותו: הדיין או השופט היושב בראש בית הדין  הדן בענינים הלכתיים ועוד. הוא אף שימש ברבנות במקומות שונים מחוץ לא"י : לוב, טריפולי, ארם צובה שסוריה, ובשנותיו האחרונות  היה חבר מועצת הרבנות  הראשית  ורב ראשי בירושלים.

בנו של הרב גבריאל שבתאי היה הרב חנניה גבריאל. הרב חנניה היה איש של עשיה בחומר וברוח לטובת הקהילה והיהודים בכלל, בארץ ובעולם;

בתחילת המאה ה-20 בנוסף לחברתו בבית הדין,  היה חבר 'במג'לס אדארה'- מועצת מחוז בה ישבו נציגי העדות השונות בירושלים. בהשתדלותו שוחררו הרבה יהודים מחובת השרות הצבאי. לאחר מכן היה ציר באספת הנבחרים הראשונה, חבר ועד העיר ליהודי ירושלים, חבר מועצת הסתדרות מזרחי. יותר מאוחר בשנות העשרים שימש כאב בית דין במצרים, שם יסד סניף של תנועת הפועל מזרחי והקים חברה בשם 'חברת דגל התורה' שמטרתה להפיץ חינוך ותרבות בקרב ההמונים ולעודד שיעורי מלאכה. בנוסף שימש כשליח בלוב, סוריה. הרב היה פעיל בועדי שכונות שונות בירושלים: קרית משה, בית וגן.

הרב חנניה, נולד בסלוניקי כבן יחיד לרב גבריאל. בהיותו כבן שנה עלה יחד עם הוריו לא"י והשתקע בירושלים. לימים יש את את רחל אופלטקה נכדתו של הרב יצחק אופלטקה מפראג. נישואין אלו יהיו בין נישואי התערובת הבולטים באותה תקופה בי אשכנזים לספרדים.

בנו של הרב חנניה הוא יעקב יהושוע מי שלימים לאחר קום המדינה יהיה מנהל המחלקה המוסלמית והדרוזית במשרד הדתות סופר וחוקר הישוב היהודי בירושלים ומי שיוכר כיקיר ירושלים. אף יעקב  התחתן בנישואי תערובת, לא עם אשכנזיה כ"א עם מוגרבית: מלכה מבית רוזליו.  מלכה הגיעה מבית עשירים מהעיר מוגדור. לאחר מות אמה  עזב אביה העשיר את עירו ואת שמונת ילדיו ולקח רק את שתי בנותיו הצעירות ובן זקוניו ועלה לא"י כדי להשתקע בה. בין בנותיו הייתה מלכה.

בנו של יעקב יהושוע הוא אברהם גבריאל יהושוע, סופר, מסאי ומחזאי ישראלי, חתן פרס ישראל לספרות ושירה לשנת תשנ"ה.

מספר א.ב יהושוע, נכדו של הרב חנניה:

"כנער צעיר לפני הבר מצוה הייתי הולך אל סבי, ר' חנניה גבריאל, במקור ברוך  ללמוד אצלו מסכת אבות . את נאום הבר מצווה שלי הוא חיבר עבורי ואימן אותי לומר כהלכתו. ואכן אם רבני ש"ס היו שומעים אותי קורא לפיהם את הנאום הזה. המתובל בדברי תורה מלאי אהבת ישראל  היו ודאי שבעי נחת ממני"

(מתוך: הירושלים הישנה בעין ובלב, יעקב יהושוע. אינקלופדיה  לחלוצי הישוב, דוד תדהר)

תגיות: