בן גוריון

באדיבות: לע"מ. צילום: סרסל פרנק

הילד שאסף פרוטות כל שבוע לטובת השקל הציוני, מדוע אחר בן גוריון לעלות לארץ, התקרית הראשונה של בן גוריון עם ערבי א"י, בן גוריון ברווקיה של ירושלים.

הרצאה על דוד בן גוריון- מפלונסק לא"י. ההרצאה כוללת מצגת תמונות וסרטונים.