ההנהגה הפלסטינית

מתי לראשונה קמה הנהגה לאומית- פלסטינית? הראשונים שסללו את ל'מדינה הפלסטינית שבדרך' , הקמת הקונגרס המוסלמי הראשון בירושלים, האקדמיה לשפה הערבית בירושלים, קרן האומה הפלסטינית.

סיפורה של ההנהגה הפלסטינית תוך כדי תקופת המנדט.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים