החזרה לעיר העליונה

Photographer: Gidi Avinari, Courtesy of the Company for the Reconstruction and Development of the Jewish Quarter in the Old City of Jerusalem

סיפורה של העיר העליונה של ירושלים מימי סוף בית שני; פסיפסים צבעונים מקוואות טהרה וקורות מפוחמים, עד לגילויה המחודש  והדרמטי של העיר ע"י מכוש הארכיאולוגים לאחר מלחמת ששת הימים-מחורבן העיר בח' אלול שנת שבעים לספירה ועוד חשיפת העיר ושיקומה לאחר מלחמת ששת הימים.

הרצאה בליווי מצגת תמונות