החזרה לעיר העליונה

20210521_173124

סיפורה של העיר העליונה של ירושלים מימי סוף בית שני; פסיפסים צבעונים מקוואות טהרה וקורות מפוחמים, עד לגילויה המחודש  והדרמטי של העיר ע"י מכוש הארכיאולוגים לאחר מלחמת ששת הימים-מחורבן העיר בח' אלול שנת שבעים לספירה ועוד חשיפת העיר ושיקומה לאחר מלחמת ששת הימים.

הרצאה בליווי מצגת תמונות