החפירות ברובע היהודי לאחר מלחמת ששת הימים

לראשונה לאחר מלחמת ששת הימים התאפשר, באופן דרמטי והיסטורי, לחפור מתחת שכבות של מאות שנים ולחשוף תגליות מרתקות המספרות את התהפוכות השונות שהעיר עוברת בעת הקדומה.

חפירה זו הינה החפירה הראשונה בה במקביל לחפירות הונחו היסודות לרובע היהודי המתחדש.

בהרצאה נעקוב אחר הממצאים השונים והתנאים הייחודיים והמורכבים בהם התקיימו החפירות ברובע, בעזרת תמונות נדירות של אז והיום; החל ממגדל וחומה מימי בית ראשון, שרידי מגורים וביצורים מימי בית שני, בית מרחץ רומי, ורחוב רומי ביזנטי- הקארדו החוצה את לב ירושלים

.