הדרך לירושלים בתש"ח

הכביש לעיר מאחד המשלטים

סיפורה של אחת מהמערכות המשמעותיות ביותר במלחמת העצמאות- המלחמה על עורק החיים של ירושלים, בימים בהם ירושלים הייתה תחת מצור ועל סף חרפת רעב. סיפורם של השיירות לירושלים וימי האימה של החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות בירושלים אשר שהולידו את ההעזה למבצע הגדול ביותר – מבצע נחשון, כיבוש הקסטל,  הדמויות הסיפורים, מעשי הגבורה – הנהגים , המלווים חיילים פשוטים וקצינים.

מצגת מלווה בתמונות וסרטונים שונים