הרצאות בשפות שונות

דרך חברון

הרצאות על ירושלים בעשרות שפות שונות באמצעות תרגום סימולטני. אפשרות להרצאות בחו"ל.