זאב זבוטינסקי

זאב זבוטינסקי. (מקור: ויקפדיה)

האיש שהגה את רעיון הקמת צבא יהודי בפועל למען שחרור א"י, זבוטינסקי במדי הגדודים העברים בא"י, ראשית הקמת ההגנה במאורעות תר"פ, סיפור הכליאה בעכו, רעיון 'קיר הברזל' ועוד.
הרצאה על סיפור חייו ופועלו של זאב זבוטינסקי, שזורים בסיפורה של התנועה הציונית בימי המנדט. ההרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים.